برگزاری هشتمین اجلاس شورای دانشگاه آزاد اسلام استان در واحد هیدج

  هشتمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان با حضور کلیه اعضا در واحد هیدج برگزار گردید