نتایج شورای پژوهشی مورخ 1395/9/29

 نتایج شورای پژوهشی واحد هیدج در خصوص پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد در تاریخ 1395/9/29 به شرح ذیل می باشد

ردیف

نام دانشجو

شماره و تاریخ تصویب گروه

رأی شورای پژوهشی

توضیحات

تایید

تایید با  اصلاحات

عدم تأیید

1

زاهد نایبی لیمودهی

شماره 21   مورخ 17/6/95

*

 

 

 

2

رضا لطفیان

شماره 23  مورخ 26/8/95

 

*

 

 

3

نفیسه جعفریان

شماره 23   مورخ 26/8/95

 

*

 

 

4

حسین رضی

شماره 23   مورخ 26/8/95

 

*

 

 

5

اصغر شامی فر

شماره 23   مورخ 26/8/95

 

*

 

 

6

اردشیر حاجی خانی

شماره  2   مورخ  15/ 8/95

 

*

 

 

7

جلال رستمخانی

شماره 21   مورخ 17/6/95

 

 

*

 

8

امیر کربلایی

شماره 23    مورخ 26/8/95

 

 

*

 

9

نیلوفر حاجی بابایی

شماره 23    مورخ 26/8/95

 

 

*

 

10

هیوا ابن عباس

شماره 24   مورخ 19/9/95