برگزاری اردوی یک روزه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج به مقصد مجموعه کاخ موزه نیاوران

 

دفتر فرهنگ اسلامی واحد هیدج با همکاری کانون دنشجویی ولایت واحد هیدج به مناسبت دهه ی مبارک فجر و جهت آشنایی دانشجویان با فرهنگ و آثار ملی ایران اردوی یک روزه سیاحتی فرهنگی به مقصد کاخ موزه ی نیاوران تدارک دید، در این بازدید که در روز 11 بهمن ماه انجام پذیرفت، دانشجویان از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله کوشک احمد شاهی، کاخ اصلی ، موزه خودروهای کاخ نیاوران و ... دیدن واطلاعاتی از زمان ساخت ، کیفیت ساخت ، معمارهای آن کسب کردند ، لازم به ذکر است این مجموعه توسط فتحعلی شاه بنا گردیده و در زمان محمد رضا شاه پهلوی در سال 1337 عملیات احداث کاخ نیاوران شروع گردید و در سال 1377 جزء آثار ملی ثبت شده است.