دستورالعمل و مراحل نگارش و تصویب پروپزال ، پایان نامه ، دفاع و تسویه حساب به همراه فرمها

الف - فرآیند نگارش و تصویب پروپزال:
1. مراجعه به مدیر محترم گروه مربوطه جهت بررسی ظرفیت و تعیین اساتید راهنما و مشاور (لازم به ذکر است که کلیه مدیران محترم گروه با نام کاربری و رمز عبور سایت کدینگ می توانند ظرفیت اساتید راهنما و مشاور را چک کنند.)
قابل توجه مدیران محترم گروه: چنانچه اساتید راهنما و مشاور فاقد کد در سیستم کدینگ باشند بایستی مدارک ذیل را جهت اخذ کد استاد، به پژوهش ارائه نمایید:

     1-1-لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد برای اساتید : رزومه تخصصیحکم کارگزینیمدرک تحصیلیکپی شناسنامه و کارت ملی به همراه تکمیل فرم شماره 3 ،
   
2-1-لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد برای اساتید مدعو (راهنما/مشاور/داور) : حکم کارگزینیمدرک تحصیلیکپی شناسنامه و کارت ملی به همراه تکمیل فرم شماره 3 ،
    3-1-لیست مدارک مورد نیاز جهت پرداخت حق الزحمه برای اساتید مدعو (راهنما/مشاور/داور) : حکم کارگزینیمدرک تحصیلیکپی شناسنامه و کارت ملی ، کپی صفحه اول دفترچه بیمه به همراه تکمیل فرم شماره 3 ؛
توجه گردد که
در صورت عدم ارائه مدارک ذکر شده در بند1 ، پروپزال قابل بررسی در شورای پژوهشی نخواهد بود و پرداخت حق الزحمه منوط به ارائه کلیه مدارک بند 1-3 می باشد.
2.
دریافت فرم پروپزال و  تعهدنامه های (راهنما- مشاور و دانشجو)--->    دانلود فرم پروپزال الف پژوهشی :  فرمت word ،  فرمت pdf
                                                                                          
دانلود فرم پروپزال ب طراحی :    فرمت word ،  فرمت pdf
3. تکمیل فرم های فوق به صورت تایپ شده . اخذ امضاهای مربوط به اساتید راهنما ، مشاور ، آموزش و مدیر گروه توسط دانشجو و تحویل آنها به مدیر گروه
پروپوزال ها فقط به صورت جلد سیمی قابل قبول می باشد.

4. تشکیل جلسه گروه تخصصی و تصویب پروپزال در شورای گروه تخصصی (پیگیری از گروه در خصوص نتیجه جلسه) در صورت نیاز به اصلاح پروپزال ، اصلاحات لازم انجام و مجددا تایید گروه گردد
5. تشکیل جلسه شورای پژوهشی واحد و بررسی پروپزال های تایید شده در گروه (دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی حداقل شش ماه پس از تصویب در شورای پژوهشی اجازه دفاع خواهند داشت) ؛ توجه گردد که در صورت عدم ارائه مدارک ذکر شده در بند1 ، پروپزال قابل بررسی در شورای پژوهشی نخواهد بود.
6. ارسال پروپزال های مصوب به رئیس اداره پژوهش توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت تایید ؛ و اخذ کد پایان نامه سیستم کدینگ پایان نامه ها
7. پیگیری اخذ کد توسط دانشجویان از وب سایت دانشگاه ، (پیگیری نتیجه شورا و اخذ کد از وب سایت واحد ، بخش تحصیلات تکمیلی،نتایج شورا)
     توجه: عدم وجود نام دانشجو در وب سایت (بخش نتایج شورا) به معنی عدم تحویل پروپزال به پژوهش می باشد که در این صورت به گروه مراجعه نمائید.
8. صدور ابلاغیه توسط پژوهش برای اساتید راهنما و مشاور


ب - فرآیند نگارش پایان نامه:
1. دریافت راهنمای نگارش پایان نامه ---> دانلود چارچوب شکلی و عمومی       دانلود آئین نامه نحوه نگارش           بخشنامه چاپ و تکثیر پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دو رو از ابتدای سال 94
2. شروع نگارش پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما و مشاور (رعایت فونت ها ، ترتیب صفحات ، شماره گذاری و تمامی موارد اشاره شده در بند ب.1 الزامی است)
3. دریافت، تکمیل و ارائه منظم و مرتب گزارشات سه ماهه به بخش پژوهش  --->  دانلود فرم گزارش پیشرفت
4. شروع نگارش مقاله مستخرجه (برگرفته) از پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما و مشاور
لازم به ذکر است که مطابق بخشــــــنامه، دو نمره از نمره نهایی پایان نامه به مقالات مستخرج از پایان نامه اختصاص دارد که در رابطه با آن بایستی دانشجویان به نکات زیر توجه نمایند
    4-1- کلیه مقالات از نظر سطح علمی یکسان نبوده و لذا با توجه به سطح علمی آنها بارم خاص خود را دارد که برای آگاهی از بارم تخصیص یافته به هر نوع مقاله بایستی فرم ارزشیابی مقاله را دریافت نمایید ----> دانلود فرم ارزشیابی مقاله 
    4-2- در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه بر اساس بخشنامه صرفاً نام دانشجو، استاد راهنما، استاد مشاور قید گردد و آوردن نام افراد دیگر در این نوع مقالات مجاز نیست.
    4-3- درج صحیح نام دانشگاه (وابستگی ) در مقالات الزامی است ---->    گروه .......{در جای خالی نام گروه نوشته شود} ، واحد هیدج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، هیدج ، ایران                                                                                                   
                                                          Hidaj branch, Islamic Azad University , Hidaj , Iran , {در جای خالی نام گروه به انگلیسی نوشته شود} ....... Department of
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها
   4-4- دانشجویان حداکثر تا 6 ماه با مجوز واحد و تا یکسال با مجوز معاونت پژوهشی پس از دفاع فرصت دارند تا پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود را ارائه دهند . در صورت ارائه نکردن پذیرش یا چاپ مقاله ، پایان نامه دانشجو از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب وار نظر کمی حداکثر هجده ارزیابی شده ومطابق فرم شماره4 بخشنامه 73/352681 مورخ1392/10/22 عمل خواهد شد و دانشجویان می بایست پیش از تسویه پژوهشی فرم ارزشیابی مقاله را ارائه نمایند .


ج - فرآیند دفاع پایان نامه:

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی حداقل شش ماه پس از تصویب شورای پژوهشی  اجازه دفاع خواهند داشت. همچنین در صورت تمایل دانشجو به ارائه مقاله ، دانشجو موظف است حداکثر 3 ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه آن اقدام نماید و در صورت نبود مشکل نظام وظیفه با تایید شورای پژوهشی واحد تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در غیر اینصورت نمره پایان نامه بدون لحاظ کردن نمره مقاله ، نهایی خواهد شد. برگزاری به موقع جلسه دفاع منوط به رعایت دقیق موارد زیر می باشد :

1. تکمیل فرم اعلام آمادگی دفاع(2 نسخه) و فرم ب (3 نسخه) و سی دی حاوی فرم ب(نسخه word) بررسی پرونده آموزشی (به لحاظ دروس گذرانده و تکمیل بودن پرونده دانشجو) ، مالی و پژوهشی (حداقل 5 ماه پس از تصویب شورای پژوهشی )
   توجه : فرم فوق به صورت تایپ شده تکمیل و پس از اخذ تمامی امضاها به همراه
نسخه چاپی پایان نامه حداکثر تا دو هفته قبل از روز دفاع تحویل پژوهش گردد.
        
مدیران محترم گروه توجه داشته باشند که فرمها بعد از زمان مذکور (کمتر از دو هفته) توسط پژوهش قابل قبول نبوده و مجددا بایستی تاریخ جدید دفاع تعیین و فرم اصلاح گردد.
2. ارسال گزارش پایان نامه به استاد داور همراه با ابلاغ حکم وی (حداکثر یک هفته پس از تعیین داور در شورای گروه)
3. هماهنگی با رئیس اداره پژوهش واحد در رابطه با محل برگزاری جلسه دفاع (حداکثر یک هفته پس از تکمیل مجوز دفاع)
4. اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع در تابلو اعلانات و وب سایت (حداقل یک هفته قبل از برگزاری)
5. ارسال دعوتنامه اساتید راهنما ، مشاور و داور جهت شرکت در جلسه دفاع (حداکثر یک هفته قبل از تاریخ برگزاری)
6. تهیه مستندات مورد نیاز در جلسه دفاع توسط کارشناس امور پایان نامه ها 
7. فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه
8. فرم منشور اخلاق پژوهشی
9. مقالات ارائه شده به همراه نامه پذیرش مقاله ، گواهی چاپ ، ارائه و یا ثبت نام به همراه سی دی ؛ به همراه : در صورت ارائه مقاله : فرم 10 (ارائه مقاله)(2 نسخه) و  فرم 19(نمره مقاله و نهایی)(3 نسخه) / عدم ارائه مقاله:  فرم 20 (عدم ارائه مقاله)
(2 نسخه)
10. برگزاری جلسه دفاع با حضور استاد راهنما ، استاد مشاور ، استاد / اساتید داور ، و یک نفر از اعضای هیات علمی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی و رئیس اداره پژوهش
(بخشنامه 73/12579 24/1/87)
11. انجام اصلاحات مورد نیاز  (حداکثر یک ماه پس از برگزاری جلسه دفاع) و تهیه نسخه چاپی و سی دی (فرمت word و pdf) و اخذ امضهای فرم تحویل نسخ پایان نامه (سه نسخه) و  فرم تایید اصلاحات(سه نسخه)


د - فرآیند تسویه پژوهشی:
1. ارائه مقالات چاپ شده مستخرج از پایان نامه ها و مستندات مربوطه (تا 3 ماه پس از دفاع) ؛ در صورت درخواست تمدید مهلت 3 ماهه درخواست کتبی به پژوهش ارائه گردد.
2. تحویل نسخ پایان نامه یا لوح فشرده آن (در دو قالب word و pdf) مطابق فرم تحویل نسخ پایان نامه (سه نسخه) و  فرم تایید اصلاحات(سه نسخه)
3. ارائه یک نسخه چاپی و 1 عدد سی دی از پایان نامه به امور پایان نامه ها به کتابخانه و اخذ تاییدیه آن به همراه فرم تحویل نسخ (فرم قسمت د بند 2)
4. ارائه یک نسخه چاپی و 4 عدد سی دی از پایان نامه به امور پایان نامه ها و فرم تایید شده تحویل نسخ و دریافت برگه تسویه پژوهشی ؛ سی دی ها دارای مشخصات کامل بوده و 3 عدد از آنها قاب دار باشند (جهت ارسال به سازمان)
5. در صورت دریافت نسخه چاپی یا سی دی توسط اساتید راهنما و مشاور ، تعداد لازم از نسخه چاپی و سی دی به موارد فوق اضافه شود.
6. در صورت ارائه مقاله ، ارائه مستندات
: مقالات ارائه شده به همراه نامه پذیرش مقاله ، گواهی چاپ ، ارائه و یا ثبت نام به همراه سی دی ؛ به همراه : در صورت ارائه مقاله : فرم 10 (ارائه مقاله) (2 نسخه) و  فرم 19(نمره مقاله و نهایی)(3 نسخه) / عدم ارائه مقاله:  فرم 20 (عدم ارائه مقاله) (2 نسخه)
7. ارسال مستندات دفاع و احکام استخدامی اساتید به امور مالی جهت پرداخت حق الزحمه اساتید 
8. ارسال فرم ب و ثبت نمره دفاع در سایت پایان نامه ها (سازمان مرکزی)
9. ارسال مستندات دفاع به آموزش/ثبت نمرات


*** دریافت تمامی فرمهای مربوط به پروپزال ، فرمهای مربوط به دفاع و تسویه حساب در یک فایل به صورت فشرده  ***