معرفی کارشناس تحصیلات تکمیلی

معرفی کارشناس تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگى :   وحید محمدبیگی
مدرک تحصیلی :       کارشناسی ارشد عمران

شماره تماس امور پایان نامه ها : 02435754375 - 02435754500 داخلی 1 (دفتر ریاست - آقای محمدبیگی)
شماره تماس معاونت پژوهشی  :  35751481-024 داخلی 4

 
از جمله فعاليتهاي دفتر تحصيلات تکميلي مي توان به امور زیر اشاره نمود :

- تحویل و بررسی پروپوزال دانشجويان و هماهنگي بامديران گروه ارشد بمنظور اجراي جلسات تحصيلات تکميلي
- صدور نامه هاي اداري دانشجويان ارشد
- ثبت موضوع پايان نامه دانشجويان ارشد درسايت سازمان مرکزي و صدور کد پايان نامه از طريق ارتباط مستقيم با سايت سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي
- درج
اطلاعات اساتيد درسايت پايان نامه و کنترل ظرفيت تعداد راهنمايي و مشاوره آنان بمنظور صدور کد
- ثبت و
ويرايش احکام اساتيد درسايت پايان نامه ها
- معرفی
نامه به سازمانها و ادارات مختلف جهت پژوهش پايان نامه دانشجويان ارشد
- ثبت نمره
پايان نامه پس از دفاع درسايت سازمان مرکزي
-
دریافت پايان نامه نهايي ازدانشجويان و ارسال به سازمان مرکزي دانشگاه آزاداسلامي ، کتابخانه ملی ایران و معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات
- ارتباط و تعامل مداوم و مناسب با معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت پی گیری و انجام امور مربوطه
- ارائه گزارش های عملکرد سالانه تحصیلات تکمیلی


بازگشت به بخش تحصیلات تکمیلی