تحصیلات تکمیلی

این بخش به عنوان تنها مرجع رسمی دانشگاه در رابطه با امور پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد محسوب می گردد و لازم است دانشجویان محترم مطابق با دستور العمل های مندرج در این صفحه فرم های مربوطه را تکمیل و فرایند های مربوطه را طی نمایند. این صفحه به شکلی گویا  جهت شفاف سازی فرایند مراحل تصویب و دفاع پایان نامه تنظیم شده است که دستیابی دانشجویان ارجمند به بخشهای مختلف را تسهیل می نماید.
دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی حداقل شش ماه پس از تصویب شورای پژوهشی اجازه دفاع خواهند داشت. همچنین در صورت تمایل دانشجو به ارائه مقاله ، دانشجو موظف است حداکثر 3 ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه آن اقدام نماید و در صورت نبود مشکل نظام وظیفه با تایید شورای پژوهشی واحد تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در غیر اینصورت نمره پایان نامه بدون لحاظ کردن نمره مقاله ، نهایی خواهد شد.


اطلاعیه ها:

1.  دانشجویان گرامی، منبعد تحویل پروپوزال ها مستقیماً توسط دانشجو به گروه انجام خواهد پذیرفت و پروپوزال های دارای اشکال یا فاقد امضا قابل قبول نخواهد بود. جهت اطلاع از نتیجه جلسات گروه و یا دریافت مجدد پروپوزال برای اصلاح و ... با مدیر گروه هماهنگی های لازم را به عمل آورید.
2.  در خصوص صفحات 13 و 14پروپزال (فرمهای 1 و 2) ، ترتیب نام و آدرس دانشگاه به انگلیسی و فارسی حتما باید مطابق فرمت زیر باشد :
گروه ...... [در جای خالی نام گروه نوشته شود] ، واحد هیدج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، هیدج ، ایران
 Hidaj branch, Islamic Azad University , Hidaj , Iran  , [در جای خالی نام گروه به انگلیسی نوشته شود].......... Department of
3. دانشجویان کارشناسی ارشد معمماری که از نیمسال اول 95-94 واحد پایان نامه را اخذ نموده اند لازم است نسبت به تکمیل *فرم تایید حضور در جلسات دفاع* برای انجام جلسه دفاعیه اقدام نمایند.
4. پروپوزال ها فقط به صورت جلد سیمی قابل قبول خواهد بود.