انجمن علمی

معرفی :

مسئول انجمن علمی : مهدی علائی
دانشجوی ارشد مکانیک (تبدیل انرژی)
دارای 5 انجمن فعال علمی ، ادبی و هنری


فعالیتهای انجمن های علمی ، ادبی و فرهنگی :

- برگزاری همایش های علمی
- برگزاری سخنرانی علمی
- تهیه و اجرای طرح های پژوهشی دانشجویی
- برگزاری نمایشگاههای تخصصی
- برگزاری کلاسهای آموزشی و تقویتی مرتبط با دروس
- برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای دانشجویان
- نشر مجله های علمی ، ادبی و هنری
- برگزاری اردوهای علمی
- مشارکت با حوزه های فرهنگی درخصوص برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی


نحوه ثبت نام انجمن :
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در انجمن های علمی ، ادبی و هنر

1. کپی شناسنامه
2. کپی کارت دانشجویی
3. کپی کارت ملی
4. دو قطعه عکس 4*3
5. آخرین پرینت آموزشی

دانلود پرسشنامه طرح پژوهشی انجمن های علمی ، ادبی و هنری