معرفی امور دانشجویی و نقل و انتقالات

معرفی مسئول این بخش :نام و نام خانوادگى :       محمدمهدی جنتی نیا
مدرک تحصیلی :           کارشناسی مدیریت
عنوان پست :               مسئول امور دانشجویی و کارشناس نقل و انتقالات
آدرس پست الکترونیکی:  m.janatineia@yahoo.comفعالیتهای این حوزه:

1. تخفیفات دانشجویی : تهیه و تنظیم پرونده های تخفیفات دانشجویی و همچنین انجام امورات مربوط به آنها

2. کاردانشجویی : ثبت نام و دادن فرم های مربوط به دانشجویانی که قرار است به صورت کاردانشجویی در دانشگاه به کار گرفته شوند.

3. تربیت بدنی : تشکیل تیمهای ورزشی و اعزام دانشجویان و کارکنان به مسابقات منطقه ای و کشوری

4. نقل و انتقالات دانشجویی : نقل و انتقالات دانشجویی به صورت مکانیزه و از طریق سایت نقل و انتقالات معاونت دانشجویی سازمان مرکزی صورت می پذیرد و درخواست انتقال و یا میهمانی دائم از تاریخ 16/3 هر سال تا 16/4 جهت نیمسال اول و از تاریخ 15/9 تا 15/10 جهت نیمسال دوم قابل دریافت می باشد.

5. کمیته انضباطی دانشجویی : کمیته انضباطی با هدف رسیدگی به تخلفات آموزشی یا اخلاقی دانشجویان خاطی ، تشکیل می شود و رأی صادره در سوابق دانشجو ثبت خواهد شد.

6. سلف سرویس دانشجویان : در این دانشگاه خدمات تغذیه بر مبنای سیستم اتوماسیون و اینترنت انجام می شود. دانشجویان جهت استفاده از غذای سلف سرویس ، بایستی اقدام به خرید کارت الکترونیکی تغذیه نموده و پس ار رزرو غذا بوسیله دستگاههای موجود و یا اینترنت ، اقدام به دریافت غذا از سلف سرویس نمایند.

7. خوابگاه دانشجویی : خوابگاه دانشجویی شامل خوابگاههایی به صورت منازل استیجاری می باشد که دانشجویان می توانند از این امکانات استفاده نمایند.

8. امور مشمولین : دانشجویان محترم (آقایان) در بدو ورود به دانشگاه در ترم اول می بایست مدارک لازم را جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه خود به مسئول مربوطه ارائه نمایند.

9. دفتر مشاوره : این مرکز در طول ایام هفته آماده ارائه خدمات لازم توسط اساتید مجرب در زمینه های مختلف فردی ، تحصیلی ، روحی و روانی ، مسائل خانوادگی ، ازدواج و غیره می باشد.