امور فارغ‌ التحصیلان

                                                                              

معرفی مسئول این بخش :

نام و نام خانوادگى :   مهناز حاصلی
مدرک تحصیلی      :   کارشناسی باستان شناسی

 
 

 

1مراحل انجام فراغت از تحصیل    2.  صدور گواهی موقت            3. صدور دانشنامه                     4. اطلاعیه                            5. مراحل صدور مدارک المثنی 6. فرمها                   7. مدارک لازم جهت صدور ریز نمرات خارج از کشوردانشجوي گرامي با عرض تبريك بمناسبت فارغ التحصيلی و تشكر از مراجعه به سایت اطلاع رسانی فارغ التحصیلان درصورت مطالعه دقيق اطلاعات اين سامانه پاسخ كليه سوالات خود را اخذ خواهید نمود.


وظايف حوزه فارغ التحصيلان

حوزه فارغ التحصيلان يكي ازمهمترين وحساسترين قسمتهاي دانشگاه آزاد اسلامي است . اين حوزه زيرنظرمعاونت محترم دانشجويي مشغول به فعاليت ميباشد ، ازمهمترين وظايف اين حوزه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

1-     تحويل پرونده هاي دانشجوياني كه ازطرف آموزش به اين حوزه ارسال ميگردد
     كه مشتمل بركنترل كليه مدارك ضميمه پرونده ازجمله موارد ذيل ميباشد :
-         بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات
-         بررسي چك ليست
-          كنترل دروس گذرانده بابخشنامه هاي سازمان مركزي
-          كنترل مدارك پايه
-          اخذ فرم تسويه حساب كامل
-          ابطال معافيت تحصيلي صادره ازسوي نظام وظيفه
-          بررسي تاريخ فراغت ازتحصيل
-          كنترل صورتجلسه دفاع براي دانشجويان كارشناسي ارشد
-          بررسي تائيديه مدارك پايه
-          كنترل ليست آزمون
-          كنترل برگه احراز هويت
-          اخذ فيشهاي مورد نيازجهت صدور مدارك گواهينامه ودانشنامه
-          اخذعكسهاي 4*3 رنگي پشت نويسي شده (باخودكار)
-          اخذ كارت دانشجويي
-          بررسي مجوزهاي لازم درصورت تحصيل بيش ازحدمجازسنوات
2-     معرفي فارغ التحصيلان مشمول به حوزه نظام وظيفه
3-     صدورريزنمرات جهت تائيد سازمان مركزي بابت ترجمه و اعزام به خارج
4-     پاسخ دهي به استعلام ادارات وسازمانهاي مختلف اعم ازتائيديه گواهينامه ودانشنامه وريزنمرات
5-     ارسال صورتجلسه تحويل گواهينامه موقت ودانشنامه به سازمان مركزي
6-     تهيه آمار فارغ التحصيلان به تفكيك رشته  
7-     صدور گواهينامه موقت
8-     صدور دانشنامه
9-     ثبت گواهينامه ها ودانشنامه ها در دفاتر مجزا
 

توجه : جهت تسریع در روند فارغ التحصیلی بهتر است در ترم یک اقدام به اخذ تائیدیه مدرک پایه خود نمائید تا در هنگام فراغت از تحصیل به مشکل زمانی برخورد ننمائید . (جهت اطلاعات بیشتر به آموزش مراجعه نمائید.)