معرفی معاونت دانشجویی

 

 

 

اطلاعات شخصی :

نام و نام خانوادگی : البرز حاجی خانی
سال تولد : 1362

 محل تولد : ابهر
آدرس الکترونیک :
  alborz.hajikhani@gmail.comسوابق تحصیلی :

     1.  کارشناسی : مهندسی صنایع نساجی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) ، سال اخذ مدرک : 1384

2.  کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ،  سال اخذ مدرک : 1387

3.  دکتری : مهندسی صنایع (اتوماسیون) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانسوابق پژوهشی :

    1
.                 Developing a Mix Method of SWOT, BSC & QFD toward Strategic Planning , Published in IJCRB (2013) Vol 1.  No.

    2.        A fuzzy multi-objective multi-product supplier selection and order allocation problem in supply chain under coverage and
                                                                               price considerations: An urban agricultural case study، Scientia Iranica2017

.3                                    Strategic Alignment Analysis between IT-Business Strategies , Published in IJCRB (2013), Vol.5  No.     

 .4   
  Optimizing a Two-stage Supply Chain System with Coordinated Scheduling, Published in                                                      
                      International Journal of applied Research om Industrial Engineering (2014) Vol 1 , No. 4                                                             

   5.                    Design of random fuzzy multi-objective supplier selection and order allocation problem under coverage and price                
                                                                                                                          : considerations Parameter-Tuned Algorithms

   6.  
Multi Objective Decision Making for Impregnability of Needle Mat Using Design of Experiment Technique and Respond Surface
                                          Methodology، International Journal of applied Research om Industrial Engineering (2016) Vol 2 , No. 1


   7.  برآورد تقاضای مصرف گاز در کشورهای مختلف توسعه یافته با استفاده از روش TPANEL DATA ، مجله مدیریت کمی ابهر، 1394


   8.  طراحی انتخاب تأمین کننده چند هدفه و مساله تخصیص سفارش بادرنظر گرفتن پوشش و هزینه و راه حل آن بارویکرد فازی Zimmermann ،مجله مدیریت کمی ابهر،1395

    9.  چاپ مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان "روش اصلاح شده اندازه گیری عملکرد با استفاده از منطق فازی" فصلنامه "مطالعات کمی در مدیریت" واحد ابهر ، تابستان 1389

   10.  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اولویت بندی معیارها در سیستم کارت امتیازی متوازن به روش AHP


طرح های پژوهشی

   1.  طرح پژوهشی با عنوان " بهينه سازي مساله چند هدفه زمانبندي در زنجيره تامين و ارائه روشهاي فراابتکاري جديد براي حل آن" 1394

   2.  طرح پژوهشی باعنوان : ارائه الگوی مناسب برای استقرار مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان ، 1394


مقالات کنفرانس

   1.   A metaheuristic approach to solve supplier selection and order allocation problem
         سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، 1395

   2.   بررسی و تبیین رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران ، سومین کنفرانس ملی توسعه علوم و مهندسی تنکابن، 1395

   3.  ارزیابی روابط میان سیاست توزیع سود و کیفیت سود حسابداری شرکت های با فعالیت واسطه گری مالی در بورس اوراق بهادار طی سالهای 88-93 کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد میانه، 1395

   4.  مقاله با عنوان "بررسی رابطه نسبتهای مالی و قیمت سهام بر شرکتهای صنایع غذایی (مطالعه موردی : شرکتهای پذیرفته بورس اوراق بهادر تهران) " دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، 1394

  5.  مقاله با عنوان " بررسی تأثیر فعالیت های مربوط به جذب و نگهداری مشتریان نمونه بر عملکرد مالی (مورد مطالعاتی بانک توسعه صادرات) " دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، 1394

  6.  مقاله با عنوان "ارائه الگوی مناسب برای استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی زنجان" اولین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد ، 1394

 


کتب منتشر شده

  1. 
چاپ کتاب "اصول سرپرستی و مدیریت سازمان" 1394

  2. 
چاپ کتاب با عنوان "طرح ریزی سیستم های نگهداری و تعمیرات" 1394

  3. 
چاپ کتاب "مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع ؛ انگلیسی به فارسی" 1393

  4.  چاپ کتاب بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه و گسترش بیمه


 افتخارات پژوهشی

   1.  پژوهشگر برتر واحد دانشگاهی در سال های 92 ، 93 ، 94 و 95

   2.  راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت


سوابق اجرایی
 

  
1.  مدیر کنترل کیفیت گروه کارخانجات فرقانی از سال 84 تا 85

   2.  مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج از سال 86 تا 89

   3.  عضو هیأت علمی تمام وقت واحد هیدج از سال 89 تاکنون

   4.  عضو شورای آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان

   5.  عضو کمسیون موارد خاص آموزشی
دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان از سال 93

   6.  عضو کمسیون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان از سال 93

   7.  عضو کمسیون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان از سال 93       

   8.  مسئول آموزش نیروی انسانی واحد از سال 87 تا 88         

   9.   مدیر برنامه ریزی آموزشی واحد هیدج از سال 89 تا 92        

  10.  عضو شورای آموزشی واحد از سال 86 تاکنون  

  11.  عضو شورای راهبردی واحد از سال 93   

   12.  مدرس مدعو گروه صنایع واحد ابهر از سال 87 تاکنون    

  13.  عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد از سال 87 تاکنون

  14.
عضو کمیته ICT واحد از سال 87 تاکنون

  15. معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هیدج از سال 92 تاکنون

سوابق فرهنگی :

1.  عضو شورای فرهنگی واحد از سال 87        

2.    عضو کانون جرعه نور واحد

3.   عضو ستاد اقامه نماز واحد       

4.    رتبه دوم در مسابقه کتابخوانی پیوندهای نماز واحد در بین اعضای هیأت علمی در سال 91 

5.    مقام دوم مسابقه تفسیر سوره فرقان در بین اعضای هیأت علمی در سال 93  

6.    رتبه اول مسابقه تفسیر سوره حمد در بین اعضای هیأت علمی در سال 93

7.    رتبه اول مسابقه از قربان تا غدیر در بین اعضای هیأت علمی در سال 92

8.    مقام اول تفسیر سوره حدید در بین اعضای هیأت علمی در سال 95

9.    عضو بسیج اساتید استان