باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

    شرایط پذیرش عضویت
    
مزایای عضویت
   
تقاضای عضویت
  قابل توجه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان

کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی روز یکشنبه مورخه 22/8/90 ساعت 8:30 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج برگزار خواهد شد. دانشجویان علاقمند بخصوص اعضا باشگاه پژوهشگران جوان جهت ثبت نام به دفتر پژوهش مراجعه نمایند.


                                                                                                    
شرایط دریافت بن کتاب

اعضا باشگاه پژوهشگران جوان واحد هیدج هرچه سریعتر با انجام مراحل زیر جهت دریافت بن کتاب به دفتر پژوهش مراجعه نمایند. دانشجویان باید به سایت باشگاه (www.bpj.ir) مراجعه کرده ، شماره کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنند و با ضمیمه کردن اسکن فاکتور کتاب درخواست تسهیلات بن کتاب نمایند. مبلغ فاکتور کتاب با توجه به جدول زیر و مقطع تحصیلی مشخص می شود :

ردیف مقطع تحصیلی میزان هدیه اهدایی (ریال)
1  دکتری تخصصی 200000 
2  دانشجوی دکترای تخصصی 180000 
3 دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد   180000
4  دانشجوی دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد  160000 
5 کارشناسی  160000 
6  دانشجوی کارشناسی 140000 
7 کاردانی  120000 
8  دانشجوی کاردانی 100000 
9  دیپلم 100000 
10  محصل (دبیرستان و راهنمایی) 80000 
11 کلیه اعضا استعدادهای درخشان باشگاه   200000