معرفی رئيس اداره پژوهش و فناوری

 اطلاعات شخصی  :
نام و نام خانوادگی : مجید عسگری
سال تولد: 1355
محل تولد: هیدج
آدرس پست الکترونیکی : asgarimaj@gmail.com
 

سوابق تحصیلی :
فارغ التحصیل رشته آموزش زبان انگلیسی

سوابق تدریس :    
1. مدرس تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج 89-83
2. مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 89-82
3. مدرس مدعو دانشکده پرستاری ابهر 89-84
4.  مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 86-84


سوابق پژوهشی :   
1.  اجرای 2 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی هیدج
2.  چاپ 3 مقاله در مجلات علمی پژوهشی
3.  همکاری در اجرای 1 طرح پژوهشی
4.  عضویت در کمیته علمی 2 همایش استانی
5.  تالیف 2 کتاب درسی برای دانشجویان دانشگاهها
6.  ارائه 2 مقاله در کنفرانس بین المللی خارج از کشور
7.  ارائه 1 مقاله در کنفرانس داخل کشور