ديدار رئيس، معاون و تعدادي از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد هيدج با رئيس آموزش و پرورش شهرستان ابهر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج، رئیس، معاون و تعدادی از اساتید واحد هیدج با شریفی رئیس آموزش و پرورش شهرستان ابهر دیدار کردند، در این نشست شریفی رئیس آموزش و پرورش ضمن ابراز خرسندی از حضور دانشگاهیان در اداره آموزش و پرورش، انتصاب جناب آقای دکتر موسوی به ریاست واحد هیدج را تبریک گفتند و تلاشها، زحمات و خدمات ایشان را در این مدت کوتاه ستودند، دکتر موسوی رئیس واحد هیدج نیز ضمن تبریک انتصاب آقای شریفی به ریاست آموزش و پرورش یکی از اهداف این دیدار را توسعه روابط و تعاملات این دو مرکز تعلیم و تربیت عنوان نمودند، در ادامه طرفین روی راهکارهای همکاری تمرکز و تأکید نمودند .