اطلاعیه مهم در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

با توجه به تغییر نیمسال پیشفرض در آموزشیار از امروز مورخ ۹ بهمن، لازم است بعد از ورود به سامانه مطابق راهنمای زیر نیمسال را به 991 تغییر داده و سپس نسبت به انجام ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید.

در صورتیکه نیمسال تغییر داده نشود، دانشجو هنگام دریافت کارت یا پرداخت شهریه با خطاهای زیر مواجه خواهد شد:

۱. در کنترل بازه زمانی گزارش کارت جلسه امتحان مجاز نمی باشد

۲. بدلیل نداشتن وضعیت مناسب در ترم جاری، عملیات پرداخت امکان پذیر نمی باشد. 

 

بنابراین لازم است مطابق راهنمای زیر بترتیب مراحل ۱ تا ۳ انجام شود:


بعد از این مرحله، ارزشیابی را مطابق فیلم راهنمای زیر بصورت کامل انجام داده و سپس کارت امتحان را دریافت نمایید.

****** فیلم راهنمای نحوه تکمیل ارزشیابی
******

گروه واتساپ کلاس مجازی واحد هیدج
https://chat.whatsapp.com/FZusAhFV6WvKRC4GgqvNLn
 
 

پشتیبانی امتحانات

 
پشتیبان فنی (خانم آزادی) : ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۲
مسئول امتحانات (خانم احمدخانی): ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵ - ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰ داخلی ۴ (حوزه آموزش)


سایر حوزه ها :
آموزش   ۰۲۴۳۵۷۵۱۰۰۷
فناوری   ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۲
مالی ۰۲۴۳۵۷۵۱۳۹۳
معاونت ها ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۱
داخلی ها ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵- ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰