حضور اعضای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج در جلسه ویدئو کنفرانس، به مناسبت 9 دی ماه

 به مناسبت 9 دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، تعدادی از اعضای کانون بسیج اساتید واحد هیدج در جلسه ی ویدئو کنفرانس که از سازمان دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می شد شرکت نمودند، در این جلسه که روز 9 دی ماه برگزار گردید، استاد دکتر عبداللهی فر با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت روز 9 دی ماه و همچنین اولین سالگر سردار بین المللی مقاومت فرمودند: بین مقاومت و بصیرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، چون اقتضای دشمن شناسی بصیرت است و بعد از شناخت دشمن تشکیل مقاومت ضرورتی اجتناب نا پذیر خواهد بود، ایشان افزودند ما 4 نوع دشمن داریم، شیطان، نفس، انسان های شیطان صفت و دولت های مستکبر و شیطان صفت، شیوه ی پیشرفت دشمنان، استفاده ی  از سلاح و جنگ نرم است، یکی از بزرگترین ابزار دشمنان برای غلبه تحریف است، لذا ایستادن در مقابل آنها جهاد است و این جهاد هم نیازمند هوشمنمدی بیشتر است .

استاد جلسه گفتند: یکی از اقدامات دشمن صرف هزینه علیه مراجع و مرجعیت مقاومت است، اگر تحریف نبود امکان نداشت حضرت علی ع را خانه نشین نموده و آن مصایب را بر حضرت فاطمه س تحمیل کنند. ایشان ادامه دادند  چرا انبیای الهی موفق به رفع جهل بشر و همچنین استقرار حکومت الهی نشدند؟  چون ابزار لازم را که بصیرت جامعه باشد، در دست نداشتند، اکنون دشمن هر روز برای به انزوا کشاندن ایران و از بین بردن مقاومت بهانه می آورد، یک روز هسته ای را، روز دیگر صنعت موشک، حقوق بشر و ... را بهانه می کنند و مستمرعلیه ایران تلاش و پرونده سازی می کنند، لذا عقلانیت و بصیرت اقتضاء می کند که جبهه ی مقاومت هم شکل بگیرد که الحمد ا... گرفته و در واقع یک دستاورد عظیم است .

استاد در پایان تأکید کردند، ما باید امروز حق و باطل را درست تشخیص و ارائه دهیم و به بهانه های واهی مثل انتخاب بایدن و... مقاومت را تضعیف نکنیم و بصیرت خود را روز به روز افزایش و تقویت دهیم .