دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج برگزار می کند : برگزاری دوره های آموزشی مجازی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج برگزار می کند:
         دوره های آموزشی مجازی

- مقاله نویسی به زبان انگلیسی
- مهارت خواندن متون انگلیسی
- جمله نویسی به زبان انگلیسی

  (  با تخفیف ویژه و ظرفیت محدود  )
         مهلت ثبت نام: ۹۹/۱۰/۳۰

                         ۰۹۱۲۰۷۹۴۶۲۶
http://www.Hidajiau.ac.ir