برگزاری جشنواره جوان برتر با مشارکت واحد هیدج

به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) وروز جوان با حضور جوانان منطقه ،فرماندار وامام جمعه محترم  ابهر، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج وسایر مسئولین ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج در مشارکت با ستاد جوان منطقه ابهر اقدام به برگزاری جشنواره جوان نمود در مراسم جشن واختتا میه این جشنواره که روز دهم تیرماه در سالن باهنر ابهر برگزار شد از جوانان برتر منطقه تجلیل  شد، در این جشنواره فرماندار ابهر ضمن سخنانی به الگو بودن بعضی از شخصیتها در فرهنگ ما اشاره نموده وحضرت علی اکبر (ع) را الگویی بسیارعالی برای جوانان معرفی نمودند،  در ادامه حضرت حجت الاسلام ووالمسلمین جناب آقای دکتر محمود نمازی که سخنران این جلسه بود در سخنانی یکی از تهدید های جوانان در عصرکنونی را عرفان های کاذب عنوان نمودند  وضمن برشمردن آن ها از قبیل عرفان طبیعی ،هه خدایی ،بدون توحید ،بدون شریعت ،بدون عقل و0000به آسیب ها وخطرات هریک از آنها پرداختند ولزوم هوشیاری جوانان را در برخورد بااین تهدیدها ی نرم یاد آورشدند بعد از سخنرانی این استاد حوزه ودانشگاه ، به جوانان برتر منطقه در عرصه های مختلف هدایایی توسط مسئولین اهداء گردید که از جمله این جوانان حسین بهرامی هید جی دانشجویی واحد هیدج بود که نفر اول مسابقات ملی مهارت ورشته کنترل صنعتی در سال 2009در مسابقات کانادا ونماینده ایران در آلمان سال 1392در رشته مکا ترونیک می باشند .