قابل توجه دانشجویان معدل الف (۱۷ به بالا) و دانشجویان ترم آخر که می خواهند ۲۴ واحد اخذ کنند

  • همانگونه که در تصویر  مشاهده می نمایید سامانه آموزشیار به طور خودکار برخی از دانشجویان که نمرات نیمسال بهمن برای آنها درج شده را مجاز به انتخاب ۲۴ واحد کرده است.

  • قبل از مراجعه به دانشگاه برای مجاز کردن ۲۴ واحد ، سامانه آموزشیار را بررسی کنید.
  •