اطلاعیه مهم درخصوص انتخاب واحد نیمسال تابستان

به اطلاع می رساند با عنایت به برگزاری ترم تابستان در واحد هیدج،دانشجویان گرامی می توانند از ساعت 12:00 امروز مورخ 99/4/31 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/5/2 با مراجعه به بخش اطلاع رسانی وب سایت واحد یا مراجعه حضوری به واحد هیدج نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه دروس به آموزش مراجعه و یا شماره تماس 02435751007 تماس حاصل نمایید.