اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان گرامی (درخصوص به روز رسانی سیستم آموزش دانشگاه کل کشور)

 

سیستم نرم افزار آموزش دانشگاه آزاد اسلامی (کل کشور) از تاریخ 4 مرداد لغایت 15 مرداد 1399 به جهت بروز رسانی قابلیت ارائه هیچگونه خدماتی را نخواهد داشت.
لذا برای هرگونه درخواست تا پایان وقت اداری 1399/05/02 اقدام نمائید و پس از آن درخواست قابل ارائه نخواهد بود.