ديدار رئيس و هيأت رئيسه ي دانشگاه آزاد اسلامي واحد هيدج با مهندس حيدري شهردار هيدج جهت عرض تبريك انتصاب ايشان