اطلاعیه شماره 7 مهم

دانشجویان گرامی ضمن عرض سلام به استحضار می رساند ، تاریخ و ساعت امتحان درس آشنایی با قرائت و روخوانی قران کریم طبق پرینت کارت ورود به جلسه امتحان به شرح ذیل می باشد :

نام درس : آشنایی با قرائت و روخوانی قران کریم
مشخصه درس : 10
نام استاد : سرکار خانم محمدی
تاریخ امتحان : 15-04-99 ساعت 08:00

************

نام درس : آشنایی با قرائت و روخوانی قران کریم
مشخصه درس : 17
نام استاد : جناب آقای هادی نیا
تاریخ امتحان : 18-04-99 ساعت 08:00

************

اداره آموزش واحد هیدج