عملکرد روابط عمومی

1.   تهیه و نصب پارچه و بنر به مناسبتهای مختلف در دانشگاه و سطح شهر
2.   تهیه خبر و هماهنگی برای ارسال جهت چاپ در جراید کشوری ، استانی و منطقه ای
3.   تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده جهت پذیرش و جذب دانشجو
4.   ایجاد ارتباط سازنده و تعامل با ادارات شهر و شهرستان
5.   ارسال اخبار مهم چاپ شده در جراید به ادارات شهر هیدج
6.   هماهنگی و همکاری با ادارات و نهادهای شهر و بسیج کارکنان و اساتید برای شرکت در مراسمات مذهبی ،  اجتماعی و سیاسی از جمله راهپیمایی 22 بهمن ، 13 آبان ، 27 آذر ، روز جهانی قدس ، دعای ندبه و مراسمات عزاداری و ...
7.   دعوت از مقامات شهری ، منطقه ای ، استانی و کشوری جهت بازدید از دانشگاه
8.   تهیه جواب برای نامه های ارجاعی از طرف سازمان مرکزی ، منطقه2 و ریاست محترم دانشگاه
9.   ارسال خبرها و وقایع دانشگاه به منطقه2 و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
10. اطلاع رسانی و ایجاد زمینه های لازم جهت تکریم ارباب رجوع و استقبال از دانشجویان عزیز
11. شرکت در جلسات ، همایشها و کارگاههای برگزار شده توسط سازمانها و نهادهای شهر و شهرستان ، منطقه2 و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
12. گرفتن فیلم و عکس از مراسمات مختلف برگزار شده در دانشگاه و تهیه آرشیو فیلم ، عکس و خبر