اطلاعیه شماره ۶ (مهم)

به استحضار اساتید محترم می رساند معاونت علمی استان اعلام نموده اند سوالات مجازی امتحانات پایان ترم فقط بصورت تستی بوده و پیشنهاد نموده اند بارم بندی سوالات نیز بصورت ۱۲ نمره امتحان و ۸ نمره در اختیار استاد باشد ،که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

با تشکر اداره آموزش واحد هیدج