خبر فوری

فوری فوری فوری

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند با عنایت به اینکه Lms25مربوط به واحد هیدج و تعدادی از واحدهای دیگر کشوری توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به روز رسانی می گردد، لذا سیستم برای برگزاری کلاس های غیرحضوری واحد هیدج ، امروز سه شنبه ۱۹ فروردین تا اطلاع ثانوی خارج از دسترس می باشد.

در صورت اتمام عملیات بروزرسانی اطلاع رسانی خواهد شد

ستاد پشتیبانی آموزش غیرحضوری واحد هیدج