قابل توجه دانشجویان گرامی و اساتید محترم: راهنمای ورود به کلاس های آنلاین

 

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی

کلاس های آنلاین نیمسال تابستان از طریق سامانه vadana25.iauec.ac.ir  از امروز مورخ 99/5/5 طبق زمانبندی انتخاب واحد برگزار می گردد.