قابل توجه دانشجویان محترم درخصوص تکمیل بخش ارزشیابی اساتید

دانشجویان گرامی لطفاً در اسرع وقت نسبت به تکمیل "ارزشیابی اساتید" ترم جاری ، از بخش  اطلاع رسانی تحصیلی اقدام نمایید.