اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

برای تکمیل پرونده جهت فارغ التحصیلی و به منظور پرهیز از اتلاف وقت و تسریع در صدور مدرک تحصیلی پس از مراجعه به کارشناس رشته
و اطلاع از نواقص پرونده، نسبت به تهیه و رفع نواقص احتمالی طبق مدارک ذیل اقدام نمایند.


1.             اطمینان از وجود تأییدیه تحصیلی مقطع پایه در پرونده
2.            اطمینان از وجود مجوزهای مهمان و انتقالی و کمیسونهای موارد خاص برای دانشجویان مربوطه
3.            اطمینان از صدور معافیت تحصیلی و مجوز سنوات ارفاقی از نظام وظیفه  (برای دانشجویان ذیربط)
4.             اصل مدرک مقطع پایه
5.             عکس 4×3 جدید تمام رخ
6.             تصویر صفحات شناسنامه در صورت داشتن توضیحات از صفحه توضیحات
7.            اصل کارت دانشجویی
8.            تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت  یا کارت معافیت برای برادران
9.           فیش بانکی به شماره حساب 0104460446004

کارشناسی ارشد  350/000  ریال             کاردانی       200/000  ریال
کارشناسی            200/000  ریال
            2 عدد تمبر    20/000  ریال