اطلاعات تماس

نشانی: 
 
  استان زنجان - هیدج - بلوار امام خمینی (ره) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

 کد
پستی : 45731-37574
صندوق پستی
:
45731

 شماره های تماس     02435751481 - 02435754375- 02435754376- 02435754500       :
           
فکس    02435754377                                                           : 
         


پست الکترونیک دانشگاه    info@hidajiau.ac.ir                           :