قبولی دانشجوی واحد هیدج در آزمون وکالت

قبولی خانم رویا حسینی دانشجوی رشته حقوق این واحد با رتبه 9 در آزمون وکالت را تبریک گفته و برای سایر دانشجویان نیز آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

                                                                                                                                                                                             روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج