اطلاعیه مهم : انتقال امتحانات 9 صبح 24 دی به ساعت 11

باتوجه به بارش برف و برودت هوا امتحانات شیفت صبح روز دوشنبه ۲۴ دي ماه با تاخیر و از ساعت یازده شروع خواهد شد و امتحانات ساعت یک در همان ساعت برگزار خواهد شد.