اطلاعیه مهم : تکمیل ارزشیابی اساتید ترم جاری

دانشجویان گرامی لطفا جهت تکمیل ارزشیابی اساتید ترم جاری به بخش اطلاع رسانی تحصیلی وب سایت دانشگاه مراجعه نمایید. (جهت مشاهده آیتمهای موجود در اطلاع رسانی، تکمیل این بخش الزامی است)