دومین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر