اطلاعیه مهم : سلف سرویس

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند از مورخ 97/08/01 غذا به صورت روزفروش ارائه نمی گردد. لذا دانشجویان محترم موظف هستند 48 ساعت قبل و فقط برای روزهایی که درس دارند اقدام به رزرو غذا نمایند در غیراینصورت به صورت آزاد محاسبه می گردد.