تمدید انتخاب واحد تابستان تا 28 تیر

انتخاب واحد نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 از مورخ 25 الی 28تیرماه تمدید شد و فقط به صورت حضوری امکان پذیر است.