مهم : زمان انتخاب واحد نیمسال تابستان

انتخاب واحد نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 از مورخ 16 الی 21 تیرماه خواهد بود.
با عنایت به اجرای سامانه آموزشی یکپارچه و سیستم متمرکز ثبت نام ، امکان تمدید زمان ثبت نام توسط واحد دانشگاهی میسر نخواهد بود.