اطلاعیه مهم درخصوص نقل و انتقالات دانشجویی نیمسال اول 98-97

دانشجویان گرامی متقاضی نقل و انتقالات دانشجویی ، جهت ثبت درخواست خود از تاریخ 97/03/20 لغایت 97/04/15 از طریق سامانه منادا به آدرس www.monada.iau.ir مراجعه نمایند.
ضمناً ثبت درخواست های نقل و انتقالات فقط از طریق سامانه فوق امکانپذیر می باشد.