اطلاعیه : جلسه سخنرانی تخصصی حقوق

جلسه سخنرانی تخصصی حقوق با موضوع "وکالت و چالشهای فراروی آن"
سخنران : دکتر علی پزشکی ؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
زمان : دوشنبه 10 اردیبهت 97 ساعت 16-14
مکان : سالن کتابخانه عمومی شهر هیدج