اطلاعیه : در صورت عدم دسترسی به صفحه اطلاع رسانی

دانشجویانی که موفق به دسترسی به صفحه اطلاع رسانی نمی گردند موقتاً از فیلترشکن جهت ورود به بخش اطلاع رسانی سایت استفاده نمایند و در اولین فرصت با ورود به سایت Www.Ping.eu آی پی سیستم خود را جهت رفع مشکل به مرکز فناوری اطلاعات واحد اعلام نمایید.