معرفی سایت مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس

آدرس سایت جهت مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان زنجان جهت بهره برداری دانشجویان و اساتید گرامی : www.khatshekanha.ir