اطلاعیه مهم امتحانات

دانشجویان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحانات ضروری می باشد.