امور کلاس دانشگاه آزاد هیدج


اطلاعیه 7

امتحان روخوانی قرآن استاد محمدی، 27 مرداد ساعت 11:30 برگزار می گردد.


اطلاعیه 6

کلاسهای جبرانی دروس اصول فقه1 و قواعد فقه1 استاد جعفری پنج شنبه 9 خرداد ، ساعت 10 الی 13 برگزار می گردد.


اطلاعیه 5

کلاسهای روز سه شنبه 3 اردیبهشت استاد هادی نیا برگزار نمی شود.


اطلاعیه 4

کلاسهای روز پنجشنبه مورخ 22 فروردین استاد فکور برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 3

کلاسهای روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 20 و 21 اسفند استاد جعفری برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 2

کلاسهای روز دوشنبه 13 اسفند استاد جعفری برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 1

کلاسهای دوشنبه مورخ  97/12/06استاد جعفری برگزار نمی گردد.