امور کلاس دانشگاه آزاد هیدج


اطلاعیه 17

کلاس جبرانی درس تکنولوژی گوشت و شیلات دکتر عادلی میلانی ، سه شنبه 96/10/12 ساعت 15 الی 16:30


اطلاعیه 16

کلاس جبرانی برنامه نویسی کامپیوتر دکتر میرحسینی : سه شنبه 96/10/12 ساعت 12:45 - 10:30


اطلاعیه 15

کلاسهای جبرانی دکتر عسگری :

پنجشنبه 96/10/07 :   زبان پیش دانشگاهی 11:00 - 09:30  ؛ زبان عمومی 13:00 - 11:00
جمعه 96/10/08  : زبان تخصصی مدیریت 13:00 - 11:30 ؛ متون حقوقی(1) 15:30 - 14:00
 


اطلاعیه 14

کلاس جبرانی درس تاسیسات الکتریکی دکتر شعبانی : چهارشنبه 96/10/13 ساعت 10:30- 08:00


اطلاعیه 13

کلاسهای جبرانی استاد بهرام حاجی خانی ، یکشنبه 96/10/10

فیزیک2 : ساعت 15:30 - 14:00 و 17:15 - 15:45
فیزیک حرارت : ساعت 19:00 - 17:30


اطلاعیه 12

کلاسهای جبرانی دکتر قاسمی افشار :

سه شنبه 96/10/05  : اصول مهندسی صنایع غذایی ساعت 11:00 - 08:00  و   تجزیه مواد غذایی 12:00 - 11:00
جمعه 96/10/08  : خواص شیمیایی و عملکرد مواد غذایی : 11:30 - 08:30


اطلاعیه 11

کلاسهای جبرانی استاد هادیلو :
سه شنبه  96/10/05 :      فارسی عمومی 10:15 - 08:00  ،     فارسی پیش دانشگاهی 12:00 - 10:30
چهارشنبه 96/10/06 : روانشناسی 10:15 - 08:00   ،   تاریخ تحلیلی صدر اسلام 12:00 - 10:30  ،  روخوانی قرآن کریم 15:30 - 14:00   ،  وصایای امام(ره) 17:00 - 15:45


اطلاعیه 10

کلاسهای جبرانی استاد محمدی رمضانی :
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی : 96/10/06 ساعت  16:00 الی 18:15
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 96/10/08 ساعت  14:00  الی 16:15


اطلاعیه 9

کلاس جبرانی ارتعاشات مکانیکی استاد فقیهی : چهارشنبه 96/09/29 ساعت 17:30 - 16:00


اطلاعیه 8

کلاسهای جبرانی استاد معافی مدنی (مدیریت اجرایی - ارشد) پنج شنبه 96/09/30

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی : 11:30-09:15  ،  13:45 - 11:30
تحلیل محیط داخلی و بین المللی : 15:30- 14:00  ،   17:00- 15:30  


اطلاعیه 7

امتحان شفاهی روخوانی قرآن استاد هادیلو مورخ 96/10/4 ساعت 16:00 - 14:00


اطلاعیه 6

کلاسهای امروز (دوشنبه 20 آذر) استاد جعفری (گروه حقوق) برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 5

کلاسهای روز یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه ، 19 ، 20 و 21 آذر استاد هادیلو برگزار نمی گردد و جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.


اطلاعیه 4

کلاسهای روز سه شنبه 96/09/14 استاد افشار برگزار نمی گردد و جبرانی آنها روز دوشنبه 96/09/20 برگزار خواهد شد.


اطلاعیه 3

کلاسهای جبرانی استاد داوری روز جمعه 96/09/17 :

بتون2 : 8 الی 10:15
مهندسی زلزله : 10:30 الی 12:45
استاتیک : 13 الی 15:15


اطلاعیه 2

کلاسهای امروز (سه شنبه 7 آذر) استاد جعفری (گروه حقوق) برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 1

کلاس اصول فقه2 حاج آقا جعفری دوشنبه 96/08/22 ساعت 13:00 الی 14:00 برگزار نمی گردد.